Zadzwoń

+48 888 946 121

Napisz

sekretariat.bpfe@gmail.com

Odwiedź nas

ul. Jasnodworska 7/104, 01-745 Warszawa

O BPFE

Wyznaczoną na najbliższe lata misją Biura Projektów Fundacji Europea jest integracja wiedzy, doświadczenia i zasobów środowisk akademickich, instytucji administracji publicznej (działających zarówno na szczeblu centralnym i regionalnym) i podmiotów trzeciego sektora w celu wsparcia procesu wdrażania funduszy europejskich w Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz osiągnięcia celów stawianych w europejskich i krajowych dokumentach strategicznych, takich jak Strategia Europa 2020 i Strategia Rozwoju Kraju 2020.

 

Dowiedz się więcej

Aktualności

 

Studia podyplomowe z zakresu funduszy UE

Studia podyplomowe pn. „Fundusze europejskie dla samorządu terytorialnego” prowadzone będą przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z ekspertami oraz instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów i projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Inicjatywa została również objęta patronatem honorowym Wojewody Mazowieckiego.
Read more

Nabory wniosków w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Dnia 12 maja 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego  podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybach konkursowych i pozakonkursowych na 2015 rok realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. TERMINY [...]

 

Więcej aktualności

Kontakt